บริษัท บี.เจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท บี.เจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
B.J.SERVICE CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจารุวรรณ ตันสกุล, นายบุญฤทธิ์ ตันติสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 ธันวาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 100/561 หมู่ 5 ถ.ประชาอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7626-1674
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บี.เจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด