บริษัท บี.เอ.พี.เน็ตเวอร์ค จำกัด

บริษัท บี.เอ.พี.เน็ตเวอร์ค จำกัด
B.A.P. NETWORK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญสร้าง โกวิทวิทยากูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : บริการรับจ้างออกแบบงานคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรม จำหน่ายคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วน ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11/20 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2278-1710
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บี.เอ.พี.เน็ตเวอร์ค จำกัด