บริษัท บี.แอล.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท บี.แอล.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
B.L.P. INTERTRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวปราณี ละเมียดวิภากุล, นายสุนันท์ ละเมียดวิภากุล, นางศิริพร อัศวสถาพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 เมษายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 120 ถ.พระสุเมรุ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2629-0619
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บี.แอล.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด