บริษัท บุญทวี กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บุญทวี กรุ๊ป จำกัด
BOONTHAVEE GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทนงศักดิ์ แสนปลื้ม, นางสาวอุไรรัตน์ แสนปลื้ม, นายทศพร ส่งสัมพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 604/3 ห้อง 529 อาคารพันธ์ทิพย์อาร์เขต ชั้น 5 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 6565475
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บุญทวี กรุ๊ป จำกัด