บริษัท บ้านซอฟท์แวร์ จำกัด

บริษัท บ้านซอฟท์แวร์ จำกัด
BAN SOFTWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ, นายมนูศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ, นายอาทิวุธ ลาภาโรจน์กิจ, นายประมุข สุขสมานวงศ์, นายนิพนธ์ แซ่จง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2537
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ขายโปรแกรมและรับริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน,คอมฯ,โทรศัพท์,โทรสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2,4,6,8 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7442-8300-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บ้านซอฟท์แวร์ จำกัด