บริษัท ประสิทธิ์ดีไซน์ จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์ดีไซน์ จำกัด
PRASITH DESIGN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางบุญชู สืบสายจันทร์, นายกฤษณะ พุ่มสนธิ์, นางสาวประชวย สืบสายจันทร์, นางเฮง สืบวงษ์ฟัก, นางสาวศิวพร พุ่มสนธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างพิมพ์งานทุกชนิดรับจ้างถ่ายเอกสารทุกชนิดจำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/43-45 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ประสิทธิ์ดีไซน์ จำกัด