บริษัท ปัญญามี จำกัด

บริษัท ปัญญามี จำกัด
PANYAME CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอรพินธ์ จันทรศิริ, นายบุรณิส จันทรศิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟท์แวร์ โปรแกรมบัญชี/เงินเดือนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งใน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 223/90 หมู่ 2 ซ.12 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0-2708-4434
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ปัญญามี จำกัด