บริษัท ปารวี ค้ากระดาษ จำกัด

บริษัท ปารวี ค้ากระดาษ จำกัด
PARAWEE PAPER TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระพงษ์ อังครัตนพิชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษทุกชนิดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิดรับจ้างสิ่งพิมพ์ ค้าอุปกรณ์การพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 433/4-5 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2758-5122
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ปารวี ค้ากระดาษ จำกัด