บริษัท พงศ์พัฒนชัย จำกัด

บริษัท พงศ์พัฒนชัย จำกัด
PONGPATTHANACHAI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวัฒน์ ศักดิ์อุดมขจร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 ธันวาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ขายเครื่องเขียนวัสดุสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 65/1 หมู่ 1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
โทรศัพท์ : 0-3663-8270
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พงศ์พัฒนชัย จำกัด