บริษัท พนธ์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท พนธ์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จำกัด
PON COMPUTER AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบริพนธ์ พงษ์บริบูรณ์, นายวรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์, นายชาญชิต พงษ์บริบูรณ์, นางปิยนันท์ พงษ์บริบูรณ์, นางมนัสวี พงษ์บริบูรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 469/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พนธ์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จำกัด