บริษัท พรลักษมี จำกัด

บริษัท พรลักษมี จำกัด
PORNLAKSAMEE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางดวงใจ ปานอินทร์, นายสาคร ปานอินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา-ขายไปเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 135/55 อาคาร 4 ถ.อาจณรงค์ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-9170-7106
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรลักษมี จำกัด