บริษัท พรวิทยา เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท พรวิทยา เซ็นเตอร์ จำกัด
PORNWITTHAYA CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มกราคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียน โรงภาพยนตร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 434 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-4571-4751-4
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรวิทยา เซ็นเตอร์ จำกัด