บริษัท พรอมท์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท พรอมท์ โซลูชั่น จำกัด
PROMPT SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยพร ปัญจวงศ์โรจน์, นายจิรยุติ์ ปัญจวงศ์โรจน์, นายจีรศักดิ์ ปัญจวงศ์โรจน์, นางสาวจิรลักษณ์ ปัญจวงศ์โรจน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มิถุนายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการดูแลรักษาระบบจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 283 ถ.สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2235-8054
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรอมท์ โซลูชั่น จำกัด