บริษัท พรอสเพอริโอ เฟล็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล 2001 จำกัด

บริษัท พรอสเพอริโอ เฟล็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล 2001 จำกัด
PROSPERIO FLEX INTERNATIONAL (2001) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเฟื่องทอง พึ่งพร, นายสมภพ โฆษิตานนท์, นางสาวชัชสรัญ ม่วงใหญ่
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กันยายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์เครื่องพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 28/59 หมู่ 1 หมู่บ้าน มิตรภาพ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรอสเพอริโอ เฟล็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล 2001 จำกัด