บริษัท พราวเทคโนโลยี ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พราวเทคโนโลยี ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด
PROUD TECHNOLOGY SYSTEM SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยญา จำปาหอม, นางสาวณัฐพร ตุ้ยคำ, นางสาวเสาวลักษณ์ สายดำ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ประกอบ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 87/92 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2589-2198
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พราวเทคโนโลยี ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด