บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่น จำกัด

บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่น จำกัด
PRISM SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุพันธุ์ มงคลสุธี, นายชี เชียง ฮวง, นายซู วู ตู, นายวีระชัย ศรีขจร, นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 8000000
ประเภทธุรกิจ : บริการอบรมซอฟแวร์และบริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายส่งซอฟแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 188 หมู่ 1 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2553-8888
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่น จำกัด