บริษัท พรีม่า เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พรีม่า เซอร์วิส จำกัด
PRIMA SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวิทย์ บุญประเสริฐ, นางนิธิดา บุญประเสริฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง-ปลีก กระดาษแฟ็กซ์ ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3763/3 ถ.พระราม 4 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2692-1048
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรีม่า เซอร์วิส จำกัด