บริษัท พลัส-บีบีจี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด

บริษัท พลัส-บีบีจี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด
PLUS-BBG CORPORATION (THAILAND) LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกียรติ เฉิดสุวรรณรักษ์, นายเดช เฉิดสุวรรณรักษ์, นางชรินพร เฉิดสุวรรณรักษ์, นางปริศนา คำสุทธิ์, นายโกจิ อิมาอิซูมิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องฉายภาพ ขายเครื่องฉายภาพวิชัวไลเซอร์ ขายเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 199/76-86 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2616-1011#5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พลัส-บีบีจี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด