บริษัท พล็อต แอนด์ ปริ้นท์ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พล็อต แอนด์ ปริ้นท์ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด
PLOT AND PRINT SYSTEMS SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรชัย สังขศิลา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 กันยายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ให้บริการรับปรึกษาเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ค้าเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด ขายส่ง ขายปลีก ส่งออก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20/43 หมู่ 6 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2947-9200
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พล็อต แอนด์ ปริ้นท์ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด