บริษัท พันธุ์ทิพย์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท พันธุ์ทิพย์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
PANTIP NETWORK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวัฒนา ศรีทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า, ส่งออก, จำหน่าย, รับจ้าง,ซ่อมแซม, ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ รวมทั้งอะไหล่อุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 408/142 อาคาร พหลโยธินเพลส ชั้น 33 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-1331
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พันธุ์ทิพย์ เน็ตเวิร์ค จำกัด