บริษัท พาธเวย์ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท พาธเวย์ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด
PATHWAY SYSTEMS (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเควิน ลี บลูม, นางสาวสิริภา ทรัพย์สิรินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 183 อาคาร รัจนาการ ชั้น 20 ถ.สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2676-6650
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พาธเวย์ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด