บริษัท พาราปาป้า จำกัด

บริษัท พาราปาป้า จำกัด
PARAPAPA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเศรษฐกานต์ วิตตานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกและรับซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 898/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5374-0226
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พาราปาป้า จำกัด