บริษัท พิทนี่ย์ โบว ประเทศไทย จำกัด

บริษัท พิทนี่ย์ โบว ประเทศไทย จำกัด
PITNEY BOWES (THAILAND) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเอิร์นเนส จีน แจ็คสัน, นายโฮวาร์ด ชาร์ลส์ จอห์นสัน, นางสาววรรณวิภา ลือพร้อมชัย, นายดีแพ็ค โชปรา, นายเจมส์ หว่อง จิ๊ต หลิม หลิม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์สำนักไปรษณีย์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาเกี่ยวกับซอฟแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2717-0588
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พิทนี่ย์ โบว ประเทศไทย จำกัด