บริษัท พิมลชัยศึกษากรณ์ จำกัด

บริษัท พิมลชัยศึกษากรณ์ จำกัด
PIMONCHAI SUKSAKORN COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสำเนาว์ สูตรสุคนธ์, นายฉัตรชัย สูตรสุคนธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มีนาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต จำหน่ายส่ง-ปลีกสินค้าจำพวกสื่อการสอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 96/3 ถ.ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2282-3585
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พิมลชัยศึกษากรณ์ จำกัด