บริษัท พิษณุโลก โอเอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัท พิษณุโลก โอเอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
PHITSANULOK OA & COMMUNICATIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเชษฐ์ศักดิ์ เจียมสวัสดิ์, นายวิวัฒน์ ตั้งศรีสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 57/12 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)211875-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พิษณุโลก โอเอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด