บริษัท พีซีเค ครีเอชั่น จำกัด

บริษัท พีซีเค ครีเอชั่น จำกัด
PCK CREATIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุสรณ์ เชยคำดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 มีนาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 114/9 หมู่ 1 แขวง บางคูวัด เขต เมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2976-0327
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีซีเค ครีเอชั่น จำกัด