บริษัท พีซี ซิสเท็มมิค คอนซัลแท็นท์ จำกัด

บริษัท พีซี ซิสเท็มมิค คอนซัลแท็นท์ จำกัด
PC SYSTEMIC CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนดล อัสสะบำรุงรัตน์, นางสาวเมธาวี ชัชวงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขายอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์เครือข่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 86 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 1 ถ.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2539-9456
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีซี ซิสเท็มมิค คอนซัลแท็นท์ จำกัด