บริษัท พีซี โพรวายเดอร์ จำกัด

บริษัท พีซี โพรวายเดอร์ จำกัด
PC PROVIDER LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสัญญา จังพานิช, นางสุวิมล จังพานิช, นายสาธิต จังพานิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 22 อาคาร เซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 6 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีซี โพรวายเดอร์ จำกัด