บริษัท พีทีเอส โปรดักส์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

บริษัท พีทีเอส โปรดักส์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
PTS (PRODUCT TECHNOLOGY SOLUTION) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเพ็ญนภา ไทยวัฒนานนท์, นายศักดา อาวุธกรรมปรีชา, นายมนตรี อนิวรรตน์, นางสาวสุชาดา เลิศสินธวานนท์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 10500000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบสารสนเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/27 อาคาร ซอฟท์แวร์ ปาร์ค ชั้น 8 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2502-6276
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีทีเอส โปรดักส์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด