บริษัท พีทีแอนด์ที แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พีทีแอนด์ที แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด
PT & T ADVANCE SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประทีป ตีรถะ, นางสาวอรุณี โชคดำรงสุข, นายเรวัตร ตันติวิริยางกูร, นายสุรสิทธิ์ พัฒนสุวรรณา, นายธีระ ณ วังขนาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 889 อาคาร ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีทีแอนด์ที แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด