บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
PETE & FRIEND CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางมาลัย วรยุทธการ, นางอัจฉรา ถัดทะพงษ์, นายวิชานนท์ พรชัยทวีสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 สิงหาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจการค้าอาวุธ,ยุทธโธปกรณ์,อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์,เรดาร์,คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบต่าง ๆ พร้อมอะไหล่ และรับซ่อมสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60/91 หมู่ 7 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด