บริษัท พีอาร์เอ็น ซัพพลาย จำกัด

บริษัท พีอาร์เอ็น ซัพพลาย จำกัด
PRN SUPPLY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุภาภรณ์ สุโขดมโชติ, นางสาวรัชนี สุโขดมโชติ, นางสุกัญญา เลิศเกียรติพานิชย์, นายณรงศักดิ์ สุโขดมโชติ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กันยายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 12000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกและส่งเครื่องมือสื่อสาร,คอมพิวเตอร์รวททั้งอุปกรณ์และอะไหล่ ซ่อม,ติดตั้งและให้บริการเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3 ถ.เทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-9633
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีอาร์เอ็น ซัพพลาย จำกัด