บริษัท พีเอ็นพี ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท พีเอ็นพี ซิสเต็มส์ จำกัด
PNP SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภูวนาถ แก้วปลั่ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาฝึกอบรมและบริการจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 278/1 ซ.เฉลิมสุข ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2930-0438
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีเอ็นพี ซิสเต็มส์ จำกัด