บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด
PA CORPORATION SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์แก้ว, นายปราเมศ วงศ์สถิตวิทยา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ และรับประกอบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 196 ซ.หมู่บ้านฉัตรแก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2717-2425
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด