บริษัท พีโอ.โอเอ. เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท พีโอ.โอเอ. เซ็นเตอร์ จำกัด
PO. OA. CENTER COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระศักดิ์ ศักดิ์ดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มกราคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์บริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 330/2 หมู่ 6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3662-1921
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีโอ.โอเอ. เซ็นเตอร์ จำกัด