บริษัท พี.วี. คอม แอนด์ พาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท พี.วี. คอม แอนด์ พาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
P.V.COM AND PART INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพรพิมล ภาณุโภคิน, นายมณฑล ภาณุโภคิน, นายประวิทย์ สุทธิวิจิตโต, นางสาวมัชฌิมา สุทธิวิจิตโต,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11/1 หมู่ 11 ถ.นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี.วี. คอม แอนด์ พาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด