บริษัท พี.เอฟ.ซี. จำกัด

บริษัท พี.เอฟ.ซี. จำกัด
P.F.C. COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภักดิ์ จงสุขนิรันดร์, นางศิริภา จงสุขนิรันดร์, นางวิรุณ ยติรักเพียร, นางสาวมัลลิกา จงสุขนิรันดร์, นางไพลิน วงศ์วิทยาพาณิชย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 ตุลาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบ และที่ปรึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 34/65 อาคาร ท็อปวิว ทาวเวอร์ ชั้น 15 ซ.สุขุมวิท 59 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2714-4081-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี.เอฟ.ซี. จำกัด