บริษัท พี เอส พี ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท พี เอส พี ไทยแลนด์ จำกัด
PSP (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล, นายณรงค์ จารุวจนะ, นายวิชัย ไกรสิงขร, นายปราโมทย์ อัคคีเดช,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 สิงหาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : โปรแกรมสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 973 อาคาร เพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2656-1616
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี เอส พี ไทยแลนด์ จำกัด