บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.S.I.SALES & SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรีชา บุญเขตพิทักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 100/6 หมู่ 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2985-3800
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด