บริษัท พี เอ็ม เอ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท พี เอ็ม เอ เซอร์วิสเซส จำกัด
P M A SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกียรติศักดิ์ เสริมภาษิต, นายอัครเดช ฮุนพานิช, นายปิยศักดิ์ มหาวณิชชา, นายสมพล สุรชุติกาล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 ธันวาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์เครื่องเขียน,คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 116/52 ถ.รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-4035
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี เอ็ม เอ เซอร์วิสเซส จำกัด