บริษัท พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด
P & O GLOBAL TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคอง หยวน เปียว, นายชาน ไท เส็ง, นางสาวรัตนา อ่อนอรุณ, นายอิง เลียน เกี๊ยก,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 สิงหาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 40000000
ประเภทธุรกิจ : บริการจัดหาซอฟท์แวร์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นำเข้า ส่งออก สินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 87 อาคาร เอ็มไทยทาวเวอร์ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 17 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2654-1455
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด