บริษัท ฟรังโก-แปซิฟิค จำกัด

บริษัท ฟรังโก-แปซิฟิค จำกัด
FRANCO-PACIFIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกีย์ มาร์เชท์, นายวิบูลย์ หัตถพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2525
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกกระดาษสำคัญและอุปกรณ์เครื่องโทรพิมพที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 888/87 อาคาร มหาทุนพลาซ่า ชั้น 8 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2254-2083
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟรังโก-แปซิฟิค จำกัด