บริษัท ฟอร์จูนเทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท ฟอร์จูนเทคโนโลยี่ จำกัด
FORTUNE TECHNOLOGIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโชยติก เบญจพงศาพันธุ์, นางสาวอรนี เทียนทิพยรัตน์, นางสาวบุษราพรรณ วรรณจงคำ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มิถุนายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : กิจการจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม อุปกรณ์ คอและอุปกรณ์อิเลคโทรนิคทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/16 ซ.เกษม ถ.สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟอร์จูนเทคโนโลยี่ จำกัด