บริษัท ฟอร์จูนเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ฟอร์จูนเทรดดิ้ง จำกัด
FORTUNE TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง, นายพีระ ศิริเกียรติสูง, นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง, นายทัฬหเกียรติ สันติเวส, นายเทวเกียรติ สันติเวส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 712/6 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2259-0123
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟอร์จูนเทรดดิ้ง จำกัด