บริษัท ฟอร์ม แอนด์ เปเปอร์ พริ้นติ้ง จำกัด

บริษัท ฟอร์ม แอนด์ เปเปอร์ พริ้นติ้ง จำกัด
FORM & PAPER PRINTING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา, นายสมกิตติ ฉั่วศิริพัฒนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ งานลิขสิทธิ์วรรณกรรมรับจ้างพิมพ์งาน สิ่งพิมพ์ งานลิขสิทธิ์วรรณกรรม ค้ากระดาษเครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนโรงพิมพ์ จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 394/728 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟอร์ม แอนด์ เปเปอร์ พริ้นติ้ง จำกัด