บริษัท ฟาร์ม่า เอโวลูชั่น จำกัด

บริษัท ฟาร์ม่า เอโวลูชั่น จำกัด
PHARMA EVOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจักรวาล บรรดาประณีต, นายกิตติพิชญ์ ธนผดุงเกียรติ, นายวงศ์วสุ สันติวราคม, นายวโรศักดิ์ สันติวราคม, นางสาวชนกฤดี สันติวราคม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 719 ถ.มหาไชย แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟาร์ม่า เอโวลูชั่น จำกัด