บริษัท ฟาร์อีส อินเตอร์ คอมบายส์ จำกัด

บริษัท ฟาร์อีส อินเตอร์ คอมบายส์ จำกัด
FAREAST INTER COMBILE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวชุติญา อัศวพานิชย์กุล, นางวนิดา อัศวพานิชย์กุล, นายสมศักดิ์ อัศวพานิชย์กุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ธันวาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายขายปลีกและให้บริการซ่อมแซม เครื่องอิเลคโทรนิค เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 282 ซ.ลาดพร้าว 132 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟาร์อีส อินเตอร์ คอมบายส์ จำกัด