บริษัท ฟาสต์เทค ยูไนเต็ด จำกัด

บริษัท ฟาสต์เทค ยูไนเต็ด จำกัด
FASTTECH UNITED LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางศิริพร ชาติพาณิชย์, นายทนงเกียรติ ชาติพาณิชย์, นายวิลเลียม เจมส์ แฟนโทซซี่ , ที่สาม, นางสาวพัชรีย์ เหรียญนิมิตร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 มิถุนายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 179 ชั้น 4 ถ.สี่พระยา แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟาสต์เทค ยูไนเต็ด จำกัด