บริษัท ฟาสท์เนท เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ฟาสท์เนท เทคโนโลยี จำกัด
FASTNET TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญชัย ศักดิ์ขจรไกล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและตรวจสอบสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสายโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารอุปกรณ์อิเลคทรอนิค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/361 ถ.นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-1916-5561
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟาสท์เนท เทคโนโลยี จำกัด