บริษัท ฟิกซ์คอล จำกัด

บริษัท ฟิกซ์คอล จำกัด
FIXCALL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายมานพ โตการค้า
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 เมษายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่าย ให้บริการ ซ่อม ติดตั้ง ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 571/2 หมู่ 3 ซ.ผาสุก ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฟิกซ์คอล จำกัด